Cena

Cena 6€/žiak (možnosť využiť kultúrne poukazy MK SR)

+ pedagogický dozor zdarma

   
Cena exkurzie zahŕňa: