Cena

Cena 6€/žiak

+ pedagogický dozor zdarma

   
Cena exkurzie zahŕňa: