Exkurzia

Počas našej prehliadky jedného z najdôležitejších a najkrajších miest Slovenska – Nitry sa Vaši žiaci zábavnou formou dozvedia veľa o histórii (Veľká Morava a jej panovníci), umení (najznámejšie architektonické slohy) a kultúre (život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda, hlaholika).

Naša exkurzia je výnimočná tým, že všetky informácie sú podávané hravým spôsobom, ktorý prirodzene udržiava pozornosť žiakov. Žiaci totiž počas prehliadky po celý čas spolupracujú so sprievodcom a riešia úlohy, ktoré ich privedú k pokladu.

Exkurzia trvá približne 2 hod a skladá sa z troch častí:

Každý žiak dostane ilustrovanú brožúrku formátu A5, v ktorej nájde úlohy a zaujímavé informácie nadväzujúce na výklad sprievodcu, ktoré mu pomôžu dané úlohy vyriešiť.

Odmenou za pozornosť žiaka a vyriešenie úloh je nájdenie pokladu, v ktorom je pre každého žiaka pripravená jeho časť (balíček obsahuje ovocie a sladkú odmenu)

 

Dôležité info: